Fujian Huaxiang Power Technology Co., Ltd.

Address:

HuaxiangRoad,XingtaiDevelopmentZone, Changtai,Zhangzhou,Fujian,


China:

363900


E-mail:

salesmanager@hxexport.com


Tel:+86596-8369885
+86596-8369298
+86596-8369877
+86592-5939366ext.805(Int`l Trade)
Fax:+86596-8369877


Copyright©2019 Huaxiang Power Technology Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED